Første del av høstsemesteret vil domineres av konsert i St. Markus kirke 15. september og i Årstad kirke 10. november. I St. Markus er vi en del av et større musikkprogram, og vi vil synge i alt syv forskjellige kortere stykker. I november fremfører vi Faurés Requiem, tillegg til en sats fra Poulencs «Gloria» og et stykke av Messiaen. Resten av semesteret vil vi arbeide med noen Bach-kantater til en (forhåpentlig) konsert i månedsskiftet januar/februar. To av solistene som vi samarbeidet med på Johannespasjonen i vår, franske Vincent Liévre-Picard og svenske Maria Carlsson, håper vi å gjøre en ny Bach-konsert med. Som alltid henger det på finansieringen, men vi arbeider med saken. Medvirkning på Årstad kirkes julekonsert i desember, er tradisjon.

Ellers er tanken å avslutte vårsemesteret med en konsert midt i mai måned, for å unngå kollisjoner med eksamener og annet som er aktuelt i juni og siste halvdel av mai – vi har jo en del medlemmer som er studenter. Program for denne konserten er ikke planlagt, men aktuelle kandidater er Poulencs «Gloria», Brahms’ «Ein Deusches Requiem» og Stravinskys «Symphony of Psalms».

Hva koret kan presentere av musikk avhenger selvsagt av rekrutteringen. Ved oppstart i høst er vi rundt 15 medlemmer. Vi ønsker ikke å være et veldig stort kor, maks ca 25 sangere, men vi trenger å rekruttere noen medlemmer på alle stemmer, for å være mer robuste og kunne gi oss i kast med utfordrende og stimulerende musikk.

-Tore