Fauré sats 1 og 7: Noter og tekst skal være lært til 3/9.
Vi arbeider videre med sats 2 og Poulenc «Domine Deus».
Etter pause: musikken til konserten 15/9. Alt av noter og tekst på disse stykkene må være inne 3/9.

Tore