Repetisjon: Fauré «Offertorium» og «Agnus Dei». Disse to satsene skal nå være lært.
Ny sats: Fauré «Libera Me»
Vi jobber videre med Poulenc og Messiaen