Lørdag 3.mai kl. 11-14 ekstraøving, forhåpentlig med pianist

Tirsdag 6. mai, vanlig øving, med pianist

Fredag 9.mai, fremmøte til oppvarming og prøve med kor/solister kl. 17:30. Konsert starter 19:30

-Ida