Salme 71:

Forkast meg ikke i alderdommens tid, forlat meg ikke når min kraft forgår! For mine fiender snakker om meg, de som lurer på min sjel, rådslår sammen. De sier: Gud har forlatt ham! Forfølg ham og grip ham, for det er ingen som redder! Gud, vær ikke langt borte fra meg! Min Gud, skynd deg å hjelpe meg! La dem som står meg etter livet, bli til skamme og gå til grunne!