Øvelser
Koret øver i Årstad kirke hver tirsdag kveld fra kl. 19:00 til kl. 21:30.
Oppvarmingen starter presis kl. 19:00, og kormedlemmene bør derfor ankomme kirken noen minutter før.

Vi har en liten pause midt i øvelsen der det serveres te og kjeks bak i kirken. Styret står for innkjøpene og medlemmene betaler 30-40 kr. pr. semester for dette.

Fravær
Det forventes av medlemmer i Årstad kantori at de til enhver tid prioriterer oppmøte til korøvelsene tirsdag kveld og andre ekstraøvelser i forbindelse med korvirksomheten. Eventuelt fravær skal meldes til styrets fraværsfører (se under punktet «Styret») på e-post eller SMS så tidlig som mulig. Legitime fraværsgrunner er i utgangspunktet bare jobb/studier og sykdom. Det føres fravær på hver øvelse. Har et medlem mer enn 3 fravær per semester, vil dirigent/styre ta initiativ til en samtale.

Ved planlagt fravær (jobb/studier) en øvingshelg i forbindelse med nært forestående konsert, skal det foreligge skriftlig permisjonssøknad i god tid. Hvis søknad mangler, kan dirigent/styre avgjøre om medlemmet får delta på konserten.

Permisjon
Dersom man ikke har mulighet til å være med i koret i en periode, kan man søke styret om permisjon i inntil ett semester. Søknaden skal være skriftlig og sendes til korets styreleder. Har man behov for fravær utover dette, må man søke om nytt opptak når man kommer tilbake. Man må betale kontingent i permisjonsperioden.

Medlemskontingent
Fra høst 2017, som bestemt av koret ved allmøtet, er kontingenten kr. 1000,- per semester for arbeidstakere og kr. 500,- per semester for studenter og medlemmer med lav inntekt.
I tillegg betales for te/kjeks.

Konserter
Det forventes pent konsertantrekk som avtales nærmere før hver konsert. Alle skal ha svart notemappe.

Annet
Informasjon om øvelser, konserter og andre praktiske opplysninger legges fortløpende ut på korets hjemmeside. Her finnes også kontaktinformasjon for å nå alle i korets styre.