Øvelser
Koret øver i Årstad kirke hver tirsdag kveld fra kl. 19:00 til kl. 21:30.
Oppvarmingen starter presis kl. 19:00, og kormedlemmene bør derfor ankomme kirken noen minutter før.

Vi har en liten pause midt i øvelsen der det serveres te og kjeks bak i kirken. Styret står for innkjøpene og medlemmene betaler 30-40 kr. pr. semester for dette.

Fravær
Det forventes av medlemmer i Årstad kantori at de til enhver tid prioriterer oppmøte til korøvelsene tirsdag kveld og andre ekstraøvelser i forbindelse med korvirksomheten. Eventuelt fravær skal meldes til styreleder eller dirigent på e-post eller SMS så tidlig som mulig. Legitime fraværsgrunner er i utgangspunktet bare jobb/studier og sykdom. Det føres fravær på hver øvelse. Har et medlem mye fravær, vil dirigent/styre ta initiativ til en samtale.

Permisjon
Dersom man ikke har mulighet til å være med i koret i en periode, kan man søke styret om permisjon i inntil ett semester. Søknaden skal være skriftlig og sendes til korets styreleder. Har man behov for fravær utover dette, må man søke om nytt opptak når man kommer tilbake. Man må betale kontingent i permisjonsperioden.

Medlemskontingent
Medlemskontingent er kr. 1000,- per semester for arbeidstakere og kr. 500,- per semester for studenter og medlemmer med lav inntekt.

Konserter
Korets konsertantrekk er svart. Alle skal ha svart notemappe.

Annet
Informasjon om øvelser, konserter og andre praktiske opplysninger legges fortløpende ut på korets hjemmeside. Her finnes også kontaktinformasjon for styret.