Våren 2020:

  • Tirsdag 14. januar: første øvelse
  • Tirsdag 18. februar: innøvelse av gudstjenesterepertoar (uten dirigent)
  • Tirsdag 25. februar: ingen øvelse (vinterferie)
  • Søndag 1. mars: gudstjenestesynging. Oppmøte kl 10:00.
  • Søndag 22. mars: gudstjenestesynging. Oppmøte kl 10:00.
  • Fredag 15. mai: øvelse
  • Lørdag 16. mai: øvelse
  • Lørdag 6. juni: øvelse med solister og musikere.
  • Søndag 7. juni: generalprøve og konsert.

Semesterplanen vil bli fortløpende oppdatert.