Dirigent:
Tanja Johansen
Tlf.: 916 43 011
spillerkatt@gmail.com

Styreleder:
Ingrid Voll
ingrid.voll@hvl.no

Hvis du har lyst til å være med, ta kontakt med dirigenten for avtale om prøvesang. Den vil bli lagt til en korøvelse, slik at du også kan se om du liker koret, repertoaret, arbeidsmåten, osv. Det er en fordel om du har notekunnskap og tidligere erfaring fra kor, men motivasjon og innsatsvilje er likevel det viktigste. Vi søker primært etter sangere i alderen 20-40 år, men ønsker alle velkommen til å ta kontakt!