Første korøving høstsemesteret 2016 blir:

Tirsdag, 16. august klokken 19:00.